RSI.271.2.2018.KP                                                                                        Zabrze, dn. 02.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie i dostawa 2-częściowego banneru reklamowego dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

  1. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia,
  2. Termin realizacji zamówienia:

             - dostarczenie całego zamówienia do dnia 09 lipca 2018r.

  1. Kryteria oceny ofert – cena 100%,
  2. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektu należącego do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

            - Kopalnia Guido ul. 3-Maja 93, 41-800 Zabrze,

  1. Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,

Termin składania ofert: 04.07.2018r. do godziny 10:00.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja skierowana do osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą

Do przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy, podpisania umowy i jej realizacji niezbędne są Pani/Pana dane osobowe. Administratorem danych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, położone przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu (kod: 41-800). Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania, podpisania i realizacji umowy. Odbiorcą danych osobowych będą uczestnicy postępowania. Dane będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każdy ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z inspektorem  ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapytanie ofertowe 02/07/2018

2. Załączniki 02/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.