ZPP/300/MGW/2018                                                                                    Zabrze, 27czerwiec 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dostawy o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp.

  1. Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Badanie rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Kolejowy”  zgodnie z pkt.3.13.7.6 ppkt.2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. (Dz.U. z 2017r.,poz.1118) oraz opinię techniczną zawierającą prognozę zużycia elementów zbrojenia szybowego zgodnie z par. 599.2 w aspekcie pkt. 3.13.4 i 3.13.5 załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia.

 

  1. Istotne warunki zamówienia:

    - ww. badania oraz opracowanie prognozy zużycia zbrojenia wykonuje rzeczoznawca ds. ruchu zakładu 

      górniczego w grupie VII.

III.  Termin związania  ofertą:    trzy miesiące od daty złożenia oferty

  1. Termin realizacji zamówienia : 6 tygodni (42 dni kalendarzowe)od daty podpisania umowy
  2. Kryteria oceny ofert : cena – 100%    (najniższa zaoferowana cena)
  3. Termin składania ofert: 06 lipiec 2018, do godziny 14°°

 

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25), drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi: Józef Deryło  tel. 32 630-30-91 wew.: 5551, kom. 605 984 347

1. Zapytanie ofertowe 27/06/2018

2. Formularz oferty 27/06/2018

3. Wzór umowy 27/06/2018

4. Wybór oferty 17/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.