Oznaczenie sprawy:  ZP/20/MGW/2018

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 a ustawy pzp 

Nazwa zamówienia:

 

„Występ gościnny Filharmonii Esseńskiej w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu”

ZP/20/MGW/2018

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/06/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.