Znak sprawy: MGW.DA.271.1.2018.OT                                                                 Zabrze,dn.15.06.2018r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa paliw do pojazdów służbowych oraz urządzeń spalinowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

  1. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  2. Kryteria oceny ofert – cena: 100%
  3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, bezgotówkowa, realizowana na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie Polski, dostawa paliw (tankowanie) do pojazdów służbowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz urządzeń spalinowych w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, całodobowo.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, całodobowo od dnia zakończenia składania ofert do dnia 31.12.2018 roku. Miejsce dostawy: stacje paliw Wykonawcy na terenie Polski.

Uwagi:

Termin składania ofert 22.06.2018r. do godziny 1200

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem ( nr 32 277-11-25)lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzeum zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowanie.

1. Zapytanie ofertowe 15/06/2018

2. Formularz oferty 15/06/2018

3. Wybór oferty 04/07/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.