2018-06-12

Oznaczenie sprawy: MGW.RSI.271.7.2018.KW

MGW.RSI.271.7.2018.KW Sukcesywna dostawa rolek kasowych do drukarek biletowych ‘’ZEBRA’’

Dotyczy dostawy o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8. Nazwa zadania:

Sukcesywna dostawa rolek kasowych do drukarek biletowych ‘’ZEBRA’’

1. Zapytanie ofertowe 12/06/2018

2. Formularz oferty 12/06/2018

3. Formularz cenowy 12/06/2018

4. Wzór umowy 12/06/2018

5. Dodatkowa specyfikacja do zamówienia 12/06/2018

6. Wzór nadruku na tył biletu 12/06/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.