MGW.RSI.271.2.2018.KP

                                                                                                                                                Zabrze, dn. 05.06.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Sukcesywna dostawa opakowań spożywczych, jednorazowych, plastykowych, papierowych, foliowych, wraz z zakupem artykułów do grillowania”.

  1. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia,
  2. Termin realizacji zamówienia:

- sukcesywna dostawa artykułów wedle potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r.

  1. Ilości wskazane w tabeli są ilościami szacunkowymi. Zamówienie będzie realizowane wg. Potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych zadeklarowanych w Formularzu cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
  2. Kryteria oceny ofert – cena 100%,
  3. Koszt dostawy: wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza,
  4. Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,
  5. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg. potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli formularza cenowego,
  6. Zapłata za zamówienie cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur, przelewem na konto, w terminie 30 dni od ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

 

Termin składania ofert: 07.06.2018r. do godziny 10:00.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 05/06/2018

2. Załączniki 05/06/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.