ZPP/297 /MGW/2018                                                                   Zabrze, 21 maja  2018 r.

                                                   

                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

                           na wykonanie usługi  o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt8 Ustawy Pzp

 

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

  „Przeprowadzanie  okresowych przeglądów, badań okresowych (wraz z protokołem

  rzeczoznawcy), remontu wózków hamulcowych, serwisowania, usuwania awarii układów

  i urządzeń kolejki podwieszonej spalinowej Beckman-C zabudowanej w diagonali transportowej

  z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

  w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

         zamówienie będzie obejmować:

 1. kontrole okresowe, zgodnie z DTR producenta i zgodne z obowiązującymi przepisami następujących elementów kolejki (z wyłączeniem kontroli miesięcznych i kwartalnych):

   - ciągnik podwieszony spalinowy typu BECMAN-C-1      

   - wózki hamulcowe typ WHR-1/N  -   3 sztuki  łącznie z remontem,

   - kabiny osobowe  typu BWKO-8   -   3 sztuki,

 1. badania okresowe (wraz z protokołem rzeczoznawcy ) wykonane przez uprawnionych rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego:

  - ciągnik podwieszony spalinowy typu BECMAN-C-1,

                 - kabiny osobowe typu typu BWKO-8   -   3 sztuki,

                 - wózki hamulcowe typ WHR-1/N    3 sztuki

 1. świadczenie usług serwisowych w/w kolejki  szynowej  podwieszonej i wymianę części

  eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty,

 1. usuwanie awarii.
 2. Istotne warunki zamówienia:

    - w.w. usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających

    do  wykonywania czynności specjalistycznych związanych z kontrolami elementów w/w kolejki

    i osoby z uprawnieniami rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie

  X- urządzenia techniczne:

 1. a) urządzenia ciśnieniowe,
 2. b) urządzenia dźwignicowe,
 3. c) urządzenia transportowe specjalne

   - termin płatności 30 dni.

III. Termin związania z ofertą : termin związania  ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

 1. Termin realizacji zamówienia :    od 1 sierpnia  2018 roku  do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Kryteria oceny ofert:   cena 100%  (najniższa zaoferowana cena).
 3. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 4.06.2018 r.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25),  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

1.Andrzej Słota, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zapytanie ofertowe 24/05/2018

2. Formularz oferty 24/05/2018

3. Wzór umowy 24/05/2018

4. Wybór oferty 11/06/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.