Oznaczenie sprawy:  ZP/19/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

 

Aranżacja ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/19/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu 21/05/2018

2. SIWZ 21/05/2018

3. Załączniki do SIWZ 21/05/2018

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/05/2018

5. Zmiana treści SIWZ nr 1 23/05/2018

6. Załącznik nr 9 - Oświetlenie toru wodnego 23/05/2018

7. Wyjaśnienia treści SIWZ 28/05/2018

8. Zestawienie z otwarcia ofert 04/06/2018

9. Informacja o wyborze oferty 14/06/2018

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.06.2018 r. 25/06/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.