ZPP/299/MGW/2018                                                                                    Zabrze, 21 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dostawy o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp.

  1. Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   Dostawa 4 sztuk łubków i 4 sworzni (według załączonych rysunków) stanowiących

   elementy zawieszenia wlk.1 - 82/101 liny wyrównawczej  płaskiej górniczego wyciągu

   szybowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa

  Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.

  1. Istotne warunki zamówienia:

    Elementy zawieszeń muszą spełniać wymagania  normy  PN-G-46201 i posiadać znak „dopuszczenia”

   WUG  wyrobu do stosowania w zakładach górniczych.

III.  Termin związania  ofertą:     21 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

  1. Termin realizacji zamówienia15 sierpnia 2018 roku.
  2. Kryteria oceny ofert :   cena – 100%    (najniższa zaoferowana cena)
  3. Termin składania ofert:   30 maja 2018, do godziny 14°°

 

UwagiWykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odbiorcy na własny koszt.

 

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25), drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi: Józef Deryło  tel. 32 630-30-91 wew.: 5551, kom. 605 984 347

1. Zapytanie ofertowe 21/05/2018

2. Formularz ofertowy 21/05/2018

3. Rysunki 21/05/2018

4. Wzór umowy 21/05/2018

5. Wybór oferty 11/06/2018 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.