Dostawa i montaż 1 tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: 23.05.2018

Nowy termin składania ofert: 24.05.2018

1. Zapytanie ofertowe 17/05/2018

2. Zapytanie ofertowe 23/05/2018

3. Formularz ofertowy 17/05/2018

4. Wzór umowy 17/05/2018

5. Wybór oferty 29/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.