ZPP/278/MGW/2018                                                                                  Zabrze, 14.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zaineresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Dzierżawa połączenia światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - budynek przy ul. Jodłowa 59 z budynkiem przy ul. Wolności 402”

  1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

Faks: 32 277-11-25

NIP: 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8­00-1600

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dzierżawa połączenia światłowodowego łącząc dwie lokalizacje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

  1. a) budynek Dyrekcji – ul. Jodłowa 59 (pomieszczenie serwerowni)
  2. b) budynek – ul. Wolności 402 (pomieszczenie GPD)

Oferta musi zawierać koszt przyłączenia budynków, oraz koszt miesięcznej opłaty za wykonywaną usługę dzierżawy łącza. Usługa musi pozwalać na zestawienie łącza w postaci ciemnych włókien światłowodowych (minimum dwa włókna lub realizację połączenia za pomocą sieci logicznej o przepustowości minimum 1 Gbps. Jeśli połączenie zostanie wykonane w formie sieci logicznej wykonawca dostarczy urządzenia brzegowe zapewniające obsługę ww. połączenia. Łącze logiczne nie może być w żaden sposób ograniczone i musi posiadać możliwość przesłania przez Zamawiającego minimum 10 Vlanów.  Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni kompleksowe podłączenie dwóch budynków wraz z doprowadzeniem sygnału do serwerowni w obu lokalizacjach.

III. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
  2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
  3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

Termin wykonania zamówienia – do 01.06.2018r.

  1. Ofertę prosimy przesłać:

Pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

  1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub faxem na nr 32 277-11-25

                                    lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do 22.05.2018r godzina 15:00

1. Zapytanie ofertowe 15/05/2018

2. Formularz oferty 15/05/2018

3. Wzór umowy 15/05/2018

4. Wybór oferty 24/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.