L.DZ 2215/REOK/AG/2018

ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa i montaż 1 tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe

i kulturalne”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: 16.05.2018

1. Rozeznanie cenowe 11/05/2018

2. Formularz rozeznania cenowego 11/05/2018

3. Wzór umowy 11/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.