2018-05-07

Oznaczenie sprawy: MGW.RSI.271.5.2018.KW

MGW.RSI.271.5.2018.KW Dostawa rolek kasowych do drukarek biletowych ‘’ZEBRA’’

Dotyczy dostawy o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8. Nazwa zadania:

Dostawa rolek kasowych do drukarek biletowych ‘’ZEBRA’’

1. Zapytanie ofertowe 07/05/2018  1. Zapytanie ofertowe 08/05/2018

2. Formularz ofertowy 07/05/2018

3. Formularz cenowy 07/05/2018 3. Formularz cenowy 08/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.