Oznaczenie sprawy: ZP/15/MGW/2017

30.04.2018 r.

Postępowanie w trybie: Zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.)

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa usługa w zakresie realizacji imprezy kulturalnej – wydarzenie w ramach Industrialnego kwietnia”

 Do pobrania:

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.