ZAPYTANIE O CENĘ

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia, w tym uzyskanie opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą wykonanie kompleksowego remontu dachu budynku maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy" zlokalizowany w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu na działce nr 1575/71.

 

DATA             27.04.2018.                                     Oznaczenie sprawy:  MGW.DGiM.2101.14.2018.MW               L.dz. 2025/2018

 Termin składania ofert: do 08.05.2018

1. Zapytanie o cene 27/04/2018

2. Formularz oferty 27/04/2018

3. Załączniki 27/04/2018

4. Protokół z wyboru wykonawcy 21/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.