ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz z formularzem oferty) o treści:

Wykonanie kompleksowej ekspertyzy stanu technicznego istniejącej wieźby dachowej w celu określenia niezbędnego zakresu remontu dachu budynku nadszybia szybu "Kolejowy"

DATA             27.04.2018.                                     Oznaczenie sprawy:  MGW.DGiM.2101.14.2018.MW               L.dz. 2027/2018

 

Termin składania ofert: do 08.05.2018

1. Zapytanie ofertowe 27/04/2018

2. Formularz oferty 27/04/2018

3. Protokół z wyboru wykonawcy 18/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.