Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie inspekcji serwisowej (kalibracji):

- ośmiu mierników Drager X-am 5600 (wraz z ewentualną wymianą w koniecznych przypadkach obudów i filtrów – maksymalnie 4, oraz jednego sensora tleniu),

- jednego miernika X-am 5000,

- dwóch mierników X-am 7000.

wraz z kosztami dwukrotnej przesyłki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu inspekcji serwisowej (kalibracji) przyrządów do określania składu atmosfery kopalnianej: mierników serii Drager X-am 5600 (8 szt.), Drager X-am 5000 (1 szt.) i Drager X-am 7000 (2 szt.). Dodatkowo należy wykonać w jednym mierniku Drager X-am 5600  wymianę sensora tlenu.

W przypadku koniecznym należy, maksymalnie w 4 przypadkach Drager X-am 5600, wymienić filtry wraz z obudową.

Inspekcja serwisowa zostanie przeprowadzona w dwóch etapach (wysyłka drugiej partii nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu pierwszej).

Usługa powinna zostać wykonana przez jednostkę posiadającą stosowne certyfikaty (akredytacje) pozwalające do przedstawiania wyników pomiarów wykonanych przedmiotowymi przyrządami organom nadzoru górniczego.

Termin składania ofert:

Do dnia: 13.04.2018r., do godz. 10.00

Sprawę prowadzi: Marek Marzec  tel. 32 630-30-91 wew.: 5516,

1. Zapytanie ofertowe 09/04/2018

2. Formularz oferty 09/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.