ROZEZNANIE RYNKU dot.:

Opracowanie wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej wraz z niezbędnymi dokumentami celem uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla przedsięwzięcia pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” i uzyskaniem decyzji zgodnie z art. 426 ustawy „Prawo Wodne”  z dn.: 20.07.2017r.”

Termin składania ofert: do dnia 05.04.2018r.

1. Rozeznanie rynku 29/03/2018

2. Formularz z rozeznania rynku 29/03/2018

3. Załączniki 29/03/2018

4. Wydłużenie terminu składania ofert 05/04/2018

5. Pismo RDOŚ 06/04/2018

6. Odpowiedzi na pytania wykonawcy 06/04/2018

7. Odpowiedzi na pytania wykonawcy II 09/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.