L.Dz: 1524/RRP/RL/2018

Znak sprawy: MGW. RRP.271.18.1.2018.RL                                                                                              Zabrze dnia  27.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Dostawa płynu do wytwornic dymu”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego płynu do wytwornic dymu.

Rodzaj: Jem (Martin) Pro Smoke High Density (SP MIX)

Ilość: 220 l.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją oferty, w tym dostawę na adres wskazany przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych

Gwarancja 24mc lub dłuższa

  • Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy): nie dotyczy

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 04.04.2018 r do godz. 12,00.

Uwagi:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

Radosław Latoszek,  tel. 32 630 30 91 wew. 1014

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

1. Zapytanie ofertowe 27/03/2018

2. Formularz oferty 27/03/2018

3. Odpowiedzi na pytania 28/03/2018

4. Wybór oferty 18/04/2018

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.