2018-03-20

Oznaczenie sprawy: MGW.RSI.271.2.2018.JM

MGW.RSI.271.2.2018.JM  Dostawa pamiątek – replik lamp górniczych sygnowanych logo Muzeum Górnictwa Węglowego.

Dotyczy dostawy o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8. Nazwa zadania:

Dostawa pamiątek – replik lamp górniczych sygnowanych logo Muzeum Górnictwa Węglowego.

1. Zapytanie ofertowe 20/03/2018

2. Formularz oferty 20/03/2018

3. Formularz cenowy 20/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.