L.Dz.: 1307 / RRP / KP / 2018

Znak sprawy: MGW RRP.271.14.1.2018.KP

                                                                                                                                                   Zabrze, dn. 15.03.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów plastycznych i innych służących do wykonania dekoracji dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja potrzebnych materiałów jest wyszczególniona w dołączonym do zapytania ofertowego załączniku nr 2 stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.

 

  1. Istotne warunki zamówienia:

Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją oferty, w tym dostawę materiałów na adres wskazany przez Zamawiającego (siedziba Zamawiającego).

     Termin realizacji zamówień cząstkowych: do 5 dni roboczych.

Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego.

Zapłata za zamówienia cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur, przelewem na konto, w terminie do 30 dni od ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

  • Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.11.2018r.
  1. Kryteria oceny oferty:

       Cena: 100%

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia tylko niektórych, wybranych przez niego materiałów.  

Termin składania ofert: 21.03.2018 r., godzina 10.00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z formularzem ofertowym należy przesłać wypełniony i podpisany formularz cenowy.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 15/03/2018

2. Formularz oferty 15/03/2018\

3. Formularz cenowy 15/03/2018

4. Wzór umowy 15/03/2018

5. Informacja o unieważnieniu postępowania 22/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.