Oznaczenie sprawy:  ZP/03/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1it. b ustawy pzp 

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie i realizacja czasowej wystawy dla rodzin i dzieci pt. "Niemapa Zabrze"

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.