Oznaczenie sprawy:  ZP/04/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1it. a ustawy pzp 

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług związanych z wykonaniem czynności ratownictwa górniczego w tym udział w akcjach ratowniczych specjalistycznych służb Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego wraz z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń z zakresu ratownictwa górniczego”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.