RRP.271.12.1.2018.MR

Zabrze, 07.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 08/03/2018

2. Formularz cenowy 12/03/2018

3. Wybór oferty 21/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.