MGW.DA.271.1.2018.MM                                                                                

Zabrze, dnia 28.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Dostawa spawarki Lincoln Invertec V160-TP CE wraz z osprzętem”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej spawarki inwertorowej Lincoln Electric Invertec V160—TP CE wraz z osprzętem.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Spawarka inwertorowa Lincoln Electric Invertec V160-TP CE

W skład zestawu mają być dołączone:

Uchwyt spawalniczy TIG wraz z przewodem masowym z zaciskiem kompatybilny z w/w spawarką do spawania metodą TIG-DC

Przewód elektrodowy z uchwytem oraz przewód masowy z zaciskiem do spawania metodą MMA

Gwarancja 24mc lub dłuższa

 

III. Termin związania ofertą:

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
  2. Kryteria oceny ofert:

100% cena

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 12.03.2018 godz.12 00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 07/03/2018

2. Formularz oferty 07/03/2018

3. Wybór oferty 16/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.