1.Przedmiot zamówienia: ”Stała konserwacja instalacji klimatyzacji i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)”.

Zamawiający planuje wykonać dwa przeglądy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącach: czerwcu i październiku 2018 roku.

2.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3.Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

4.Kryterium oceny ofert: Cena  – 100 %

5.W celu spełnienia warunków i wymagań względem Zamawiającego, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty, stanowiące integralną część oferty:

  1. a) Ważny Certyfikat Autoryzacyjny w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń klimatyzacyjnych o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego.
  2. b) Uprawnienia SEP E personelu
  3. c) Uprawnienia SEP D personelu
  4. d) Certyfikat F-gazowy Przedsiębiorstwa

e)KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z ostatnich 6 miesięcy

W przypadku dołączenia do oferty kserokopii, każdą z nich należy  potwierdzić  za zgodność z oryginałem.  

6.Wymagania Zamawiającego:

Zamawiający planuje wykonać dwa przeglądy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącach: czerwcu i październiku 2018 roku.

W przypadku awarii urządzenia, wykonawca przedstawi zamawiającemu odrębną ofertę cenową na podstawie której, zamawiający może zlecić wykonanie usługi.

7.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

8.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

9.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej do dnia  ……marca 2018 roku do godziny 12.00

10.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonych formularzach -  zał. nr 1 i 2 - do zapytania ofertowego  na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 02/03/2018

2. Formularz oferty 02/03/2018

3. Kalkulacja cenowa 02/03/2018

4. Wybór oferty 22/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.