Oznaczenie sprawy:  ZP/02/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu 02/03/2018

2. SIWZ 02/03/2018

3. Załączniki do SIWZ 02/03/2018

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 07/03/2018

5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 08/03/2018

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/03/2018

7. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 3 09/03/2018

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/03/2018

9. Informacja o unieważnieniu postępowania 15/03/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.