MGW.DA.702.5.2018.MW                                                                

„Wykonanie skanowania 3D Szybu i Szybika Guido Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skanowania laserowego 3D Szybu i Szybika Guido ZKWK Guido w celu przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Oferent wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu skanowania szybu lub fragmentu rury szybowej  z zastosowaniem skaningu laserowego 3d (TLS).

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od daty przekazania Szybu i Szybiku Guido do skanowania, które powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie o cenę 01/03/2018

2. Formularz oferty 01/03/2018

3. Koncepcja przebudowy transportu w szybie i szybiku Guido w urządzenia dźwigowe Etap I 01/03/2018

4. Wybór oferty 16/03/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.