ZPP/83/2018                                                                                       Zabrze, dnia 5 lutego 2018 r.

  MGW.TM.71.12.2018.1.JD

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości  nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

Dostawa przyrządu do pomiaru  prędkości obrotowej wyzwolenia wyzwalacza odśrodkowego   dla wózków hamulcowych typu WHR-1/.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:    ---------nie dotyczy-------------

 

  1. Istotne warunki zamówienia: ----------nie dotyczy---------------

 

III.Termin związania  ofertą wynosi  :  21 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

IV.Termin realizacji zamówienia :     28 lutego  2018

IX.Kryteria oceny ofert :

cena – 100%    (najniższa zaoferowana cena)

Uwagi: Dostawca dostarczy przyrząd odbiorcy na własny koszt.

X.Termin złożenia oferty :

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  9 lutego 2018 r. , do godziny 14°°

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25),  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi :

  1. Józef Deryło jderyłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.(32)630 30 w. 5551

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 05/02/2018

2. Formularz oferty 05/02/2018

3. Wybór oferty 16/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.