Oznaczenie sprawy:  ZP/35/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na usługi:

        Usługa drukowania wydawnictwa książkowego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

                    Znak sprawy ZP/35/MGW/2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 512995-N-2018 z dnia 01 lutego 2018 r. 01/02/2018

2. SIWZ ZP/35/MGW/2017 01/02/2018

3. Załączniki do SIWZ 01/02/2018

4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13 lutego 2018 r. 15/02/2018

5. Wzór oświadczenia wykonawcy dot. grupy kapitałowej 15/02/2018

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27 lutego 2018 r 01/03/2018

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 maja 2018 r. pod Nr 500102043-N-2018 r. 10/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.