L.Dz. 504/REOK/AG/2018 Zapytanie ofertowe : Wykonanie badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia obiektu w ramach zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie budynku Wieży Ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, zlokalizowanych na działkach nr 2266/3 i 2265/3, na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”

DATA  31.01.2018      

Termin składania ofert: 07.02.2018

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 31/01/2018

2. Formularz oferty 31/01/2018

3. Zagospodarowanie terenu 31/01/2018

4. Wybór oferty 13/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.