L.Dz. 483 /REOK/AB/2018 Zapytanie ofertowe : „Dostawa i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

DATA  31.01.2018      

Oznaczenie sprawy: L.Dz. 483/REOK/AB/2018

Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Termin składania ofert: 07.02.2018

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 31/01/2018

2. Załącznik nr. 1 -  Wzór tablicy 31/01/2018

3. Załącznik nr. 2 - Formularz ofertowy 31/01/2018

4. Załącznik nr. 3 - Wzór umowy 31/01/2018

5. Wybór oferty 15/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.