Oznaczenie sprawy:  ZP/32/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego powyżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na usługi:

         Konserwacja maszyny parowej w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

                   

Znak sprawy ZP/32/MGW/2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 020-041878 z dnia 30 stycznia 2017 r 30/01/2018

2. SIWZ ZP/32/MGW/2017 30/01/2018

3. Załączniki do SIWZ 30/01/2018

4. Załączniki do SOPZ 30/01/2018

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22 lutego 2018r. 22/02/2018

6. Zawiadomienie Nr o zmianie SIWZ z dnia 22 lutego 2018r. 22/02/2018

7. Informacja z otwarcia ofert w dniu 13 marca 2018 r. 13/03/2018

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 17 kwietnia 2018 r. 17/04/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.