Oznaczenie sprawy:  ZP/01/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Negocjacji bez  ogłoszenia o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

             Wykonanie kontrolnych otworów wiertniczych z wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510 dla profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni               

Znak sprawy ZP/01/MGW/2018

1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 29 stycznia 2018 r. 29/01/2018

2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 01 lutego 2018 r. 08/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.