Znak sprawy:MGW.DA.271.2.2018.IP                                                                                                                                                                                  Zabrze dnia 26.01.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2018.

  1. Istotne warunki zamówienia:

…………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………

 

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:  06-02-2018 - 31.12.2018 r.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

Inne kryteria(o ile dotyczy)  …………………………………………….

  1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 02.02.2018r do godz. 10,00.

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 29/01/2018

2. Formularz oferty 29/01/2018

3. Formularz cenowy 29/01/2018

4. Wybór oferty 14/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.