DATA             19.01.2018                                        Oznaczenie sprawy: L.Dz. 242/REOK/AB/2018

Rozeznanie cenowe: Dostawa i montaż 3 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Termin składania ofert: 25.01.2018

Do pobrania:

1. Rozeznanie cenowe 19/01/2018

2. Zał. 1 Wzór tablicy 19/01/2018

3. Zał. 2 Formularz rozeznania cenowego 19/01/2018

4. Zał. 3 Wzór umowy 19/01/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.