ZPP/07/MGW/2018                                                                                                           Zabrze, dnia 16.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na Wykonywanie kompleksowego serwisu technicznego urządzeń drukujących znajdujących się na stanie Muzeum:

  • Ricoch MPC2051
  • Ricoch MP2000                 2 szt.
  • Ricoch MPC2030
  • Ricoch MPC2003 2 szt.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub faxem na nr 32 277-11-25,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 23.01.2018 r. godzina 14:00

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
  1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od powiadomienia drogą telefoniczną/e-mail przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy.

Osoba do kontaktu:

Wojciech Uberna tel. 728 406 118 / (32)630 30 91 wew. 2004

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 100% (najniższa zaoferowana cena).

1. Zapytanie ofertowe 17/01/2018

2. Formularz oferty 17/01/2018

3. Wybór oferty 07/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.