Załącznik nr 1

Znak sprawy: MGW. DA .271.3.2018.MZ                                                                                                                                                                                                                                                                 Zabrze dnia  16.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW w latach 2018/2019”

  1. Istotne warunki zamówienia:

 

Koszt dostawy: materiały biurowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

Marcin Zasitko 728 406 122

1. Zapytanie ofertowe 17/01/2018

2. Formularz oferty 17/01/2018

3. Formularz cenowy 17/01/2018

4. Formularz cenowy 19/01/2018

 5. Informacja o unieważnieniu postępowania 02/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.