Znak sprawy: MGW. DA .2232.1.2018.IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zabrze dnia 10.01.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Opis przedmiotu zamówienia:
Okresowy (a w razie potrzeby awaryjny) wywóz nieczystości płynnych w 2018 r, nieczystości te stanowią wyłącznie ścieki bytowe, ze zbiorników bezodpływowych, znajdujących się na nieruchomościach położonych przy ul. Wolności 410  w  Zabrzu.  Usługa będzie świadczona na podstawie zleceń przesyłanych drogą mailową a jednorazowy wywóz to od 4 do 9 m³ .
II. Istotne warunki zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia:  15-01-2018 - 31.12.2018 r.
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)
IX.Kryteria oceny ofert:
Cena:  100%.
Inne kryteria(o ile dotyczy)  …………………………………………….
X. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  19.01.2018 r do godz. 10,00.
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Do pobrania:

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.