Prosimy o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 Obsługa Działu Mierniczo-Geologicznego w Muzeum Górnictwa Węglowego 

w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego  „GUIDO”   w roku 2018.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu w roku 2018 Działu Mierniczo-Geologicznego (TMG) w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie obejmującym trzy rejony ZKWK „Guido”: Rejon Kopalnia „Guido”, Rejon Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, oraz Rejon Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, a także Zakładu Sztolnia „Kościuszko” (dawna nazwa „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach.

 

Termin składania ofert:

Do dnia: 17.01.2018r., do godz. 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 12/01/2018

2. Formularz oferty 12/01/2018

3. Projekt umowy 12/01/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.