1.Przedmiot zamówienia: „Usługi w zakresie przeprowadzenia przeglądów gaśnic w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – jego części naziemnej i podziemnej, (w części naziemnej jeden raz w roku, w wyrobiskach górniczych co trzy miesiące począwszy od marca 2018 r.) – zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy , prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169 z późń. zm.)”

2.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

4.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  25 stycznia 2018 r. do godziny 12.00

5.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonych do zapytania ofertowego  formularzach:  Kalkulacja cenowa– zał. nr 1, Formularz oferty – zał. nr 2

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25),  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 10/01/2018

2. Załącznik nr 1-2 10/01/2018

3. Wybór oferty 01/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.