L.dz.: 5919/DA/IP/2017                                                                                          Zabrze dnia 18.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Sukcesywny wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego  w  Zabrzu.   

Opis przedmiotu zamówienia:

Wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w kontenerach wielkogabarytowych o pojemności 7m3 o kodzie 01 01 02 oraz 17 09 04. Usługa będzie świadczona w ramach potrzeb do 31.12.2019 roku lub do wyczerpania kwoty netto przeznaczonej na ten cel.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:  01-01-2018 - 31.12.2019 r.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100%.

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 28.12.2017r do godz. 10,00.

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                                       

Sprawę prowadzi:

  1. Iwona Paszek .

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

1. Zapytanie ofertowe 20/12/2017

2. Formularz oferty 20/12/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.