1.Przedmiot zamówienia: Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku,

zgodnie z wykazem urządzeń stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

4.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 27.12.2017 r. do godziny 12.00

5.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonych do zapytania ofertowego  formularzach:   Wykaz urządzeń dźwigowych – zał. nr 1, Formularz oferty – zał. nr 2

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25),  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Zapytanie ofertowe 20/12/2017

2. Formularz oferty 20/12/2017

3. Wykaz urządzeń 20/12/2017

 4. Wybór oferty 05/01/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.