Oznaczenie sprawy:  ZP/29/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na roboty budowlane:

Wykonanie kontrolnych otworów wiertniczych z wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510 dla profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 09 stycznia 2018 r. godz. 10:00

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 629901-N-2017 z dnia 08.12.2017 r 08/12/2017

2. SIWZ ZP-29-MGW-2017 08/12/2017

3. Załączniki do SIWZ 08/12/2017

4. Zawiadomienie Nr 1 o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej z dnia 21 grudnia 2017 r. 21/12/2017

5. Zawiadomienie Nr 2 o zmianie SIWZ z dnia 21 grudnia 2017 r. 21/12/2017

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500079631-N-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 21/12/2017

7. Zawiadomienie Nr 3 o zmianie SIWZ z dnia 21 grudnia 2017 21/12/2017

8. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 03 stycznia 2018 r. 03/01/2018

9. Zawiadomienie Nr 4 o zmianie SIWZ z dnia 03 stycznia 2018 r. 03/01/2018

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500001490-N-2018 z dnia 03 stycznia 2018 r. 03/01/2017

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 11 stycznia 2018 r. 16/01/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.