ZPP/594/MGW/2017                                                                                     Zabrze, dnia 06.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie.

Zamówienie podzielone jest na dwa odrębne zadania (części), gdzie zadanie stanowi:

Zadanie nr 1 - „Zakup sprzętu komputerowego oraz peryferii”

Zadanie nr 2 – „Zakup urządzeń drukujących”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub faxem na nr 32 277-11-25,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 11.12.2017 r. godzina 14:00

Termin realizacji zamówienia:

Data dostarczenia sprzętu uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy, jednak nie później niż 14 dni od momentu złożenia zamówienia. 

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 100% (najniższa zaoferowana cena).

1. Zapytanie ofertowe 06/12/2017

2. SIWZ 06/11/2017

3. Formularz oferty 06/12/2017 3. Formularz oferty 07/12/2017

4. Wybór oferty 13/12/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.