Oznaczenie sprawy:  ZP/28/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na usługi:

Wykonanie kontroli otworów wiertniczych oraz stwierdzonych pustek lub stref osłabionej spójności skał za pomocą skaningu laserowego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510

Znak sprawy ZP/28/MGW/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 625603-N-2017 z dnia 01.12.2017 r 01/12/2017

2. SIWZ ZP-28-MGW-2017 01/12/2017

3. Załączniki do SIWZ 01/12/2017

6. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 08 grudnia 2017 r. o zmianie SIWZ - terminu składania ofert 08/12/2017Zawiadomienie Nr 1 z dnia 08 grudnia 2017 r. o zmianie SIWZ - terminu składania ofert 08/12/2017

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500072397-N-2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. 08/12/2017

8. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 08 grudnia 2017 r. o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej 08/12/2017

9. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 12 grudnia 2017 r. 13/12/2017

10. Zawiadomienie Nr 3 z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie SIWZ - terminu składania ofert 13/12/2017

11. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Po zmianie 13/12/2017

12. Zał. Nr 3 do Wzoru umowy 13/12/2017

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500074349-N-2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. 13/12/2017

 14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 grudnia 2017 r. 19/12/2017

 15. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02 stycznia 2018 r.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.