L.dz.: ZPP / 581 / MGW / 2017                                                                          Zabrze, dnia 30. 11. 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa dwóch sztuk transformatorów żywicznych o mocy 25 kVA
i 50 kVA wraz z obudowami”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa transformatorów żywicznych (suchych) o mocy 25 kVA i 50 kVA.

Transformatory muszą spełniać następujące warunki techniczne:

- transformator o mocy 25 kVA:

 1. a) napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego GN:  3 x 500V
 2. b) napięcie znamionowe uzwojenia wtórnego DN:  3 x 400V
 3. c) grupa połączeń: Dyn5
 4. d) materiał z którego wykonano uzwojenie: miedź
 5. e) obudowa transformatora wraz z komorą przyłączeniową posiadać musi stopień ochrony min: IP54

- transformator o mocy 50 kVA:

 1. a) napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego GN:  3 x 500V
 2. b) napięcie znamionowe uzwojenia wtórnego DN:  3 x 400V
 3. c) grupa połączeń: Dyn5
 4. d) materiał z którego wykonano uzwojenie: miedź
 5. e) obudowa transformatora wraz z komorą przyłączeniową posiadać musi stopień ochrony min: IP54

Obudowy transformatorów muszą posiadać podstawę (cokolik, nóżki, dowolny element dystansujący obudowę od podłoża).

Dostawa powyższych transformatorów odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu).

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień).

 

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: 50 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena                                     - 95% (najniższa zaoferowana cena),

Termin wykonania zamówienia      – 5% (termin wykonania zamówienia od momentu złożenia
                                                                    zlecenia).

 1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 08. 12. 2017r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 322771125) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

 1. Janusz Miś

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 30/11/2017

2. Formularz ofertowy 30/11/2017

3. Umowa 30/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.