Oznaczenie sprawy: ZPP5456/MGW/RSI/JM/2017

ZPP5456/MGW/RSI/JM/2017

Dotyczy dostawy o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8. Nazwa zadania:

Projekt, dostawa wraz z instalacją nadajników sygnału radiowego tzw. Beacon w obiektach należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 21/11/2017

2. Formularz oferty 21/11/2017

3. Wybór oferty 04/12/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.