.                                                                                                                                                                                          Zabrze, dnia 15.11.2017 r.

LDZ./2128/MGW/2017   
ZPP/474/MGW/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 w związku z art. 6a Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub faxem na nr 32 277-11-25,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 21.11.2017 r. godzina 14:00

Termin realizacji zamówienia:

Data dostarczenia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zostanie ustalona pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy, jednak nie później niż 14 dni od momentu złożenia zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100% (najniższa zaoferowana cena).

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe oraz specyfikacja zamówienia 14/11/2017

2. Informacja o wyborze oferty 27/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.