Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych do uszczelniania wyrobisk korytarzowych w ilości 20 ton wraz z użyczeniem agregatu pompowego na czas ich podawania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu spoiw mineralno-cementowych w ilości 20 ton umożliwiających wykonanie w ZKWK „GUIDO” uszczelnienia wyrobiskach poprzez zabudowę korków uszczelniających pomiędzy tamami izolującymi stare nieczynne wyrobiska, wraz z użyczeniem odpowiedniego urządzenia do podawania spoiw cementowych, (agregatu pompowego) umożliwiającego wytworzenie i podanie dostarczonych 20 ton spoiw mineralno-cementowych.

Termin składania ofert:

Do dnia: 14.11.2017r., do godz. 10.00  22.11.2017r., do godz. 10.00

Sprawę prowadzi: Zygfryd Jaksa   tel. 32 630-30-91 wew.: 5515

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 10/11/2017  1. Zapytanie ofertowe 15/11/2017

2. Formularz oferty 10/11/2017

3. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert 15/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.